PRZEDSIĘBIORSTWO

Przedsiębiorstwo „EUROMONTAŻHREMONT ” zarejestrowane zgodnie z prawem Ukrainy i działa od października 2013 r.

Przedsiębiorstwo „ EUROMONTAŻHREMONT ” zarejestrowane zgodnie z prawem polskim i działa od lipca 2018 r.

Główną działalnością jako wykonawcy robót mechanicznych jest wsparcie techniczne, prace montażowe i spawalnicze (kotły regeneracyjne i tak dalej.) Rurociągów technologicznych, i urządzeń technologicznych dla termicznych i elektrowni jądrowych i innych urządzeń w energetyce i instalacja różnej pojemności w rafineriach ropy naftowej.

EUROMONTAŻHREMONT zatrudnia kadrę inżynierów, brygadzistów, spawaczy o różnych kwalifikacjach spełniających normy europejskie i rosyjskie, instalatorów, pracowników obsługujący turbiny, pracujących w brygadach na ogół ponad 50 osób, a także na okresy największej pracy, ponad 200 osób.

Przedsiębiorstwo wdrożyło skuteczny system motywacji do godzinowej płatności i kontroli wykonawczej personelu, spawaczy certyfikowanych zgodnie z technologią spawania przez NAKS, TÜV na rurociągach wysokiego ciśnienia, liniach parowych i odpowiednio