Adres

30100, Ukraina, miasto Niecieszyn, aleja Nezalezhnosti 11 biuro 411.
02-001, Warszawa, al. Jerozolimskie 85/21.

Kierownik działu personalnego

Główny Księgowy

Kierownik personelu

Przedstawiciel pracy organizacyjnej w Warszawie